"Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho spasen." (Jan 3,16-19)

O nás

Chcete poznat kdo jsme, o co nám jde, jaká je naše historie a jak fungujeme?

Více

Čemu věříme?

Zajímá vás, jak bychom popsali základní body naší víry? Tady jsou.

Více

Proč věřit v Boha a jak začít?

Jednoduché odpovědi na tyto otázky pro všechny hledající.

Více

Potřebujeme církev?

Společenství, rozmanitost, služba, vztahy mezi lidmi a Bohem.

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Učitel, prorok, pouhý člověk nebo Bůh?

Více

Co znamená být křesťanem?

Dodržovat přísné náboženské zákazy nebo mít skutečný vztah s Bohem?

Více

Jak probíhá naše nedělní bohoslužba?

Každou neděli se po celém světě scházejí křesťané, aby uctívali Boha. Jak taková bohoslužba vypadá právě u nás?

Více
Bohoslužby
Neděle od 9:30
Adresa
Křesťanské společenství Klatovy,
Koldinova 14,
339 01 Klatovy 2
Telefon
725 677 135
E-mail
klatovy@kaes.cz
Roll up