Křesťanské společenství Klatovy je součástí Církve Křesťanská společenství, která je registrovaná v České republice. Jsme křesťané, věříme v Ježíše Krista, přijímáme Bibli jako Boží slovo a měřítko všech věcí. Chceme, aby mezi námi lidé mohli zakusit, že Bůh je dobrý, láskyplný a svatý. Setkáváme se společně každý týden na bohoslužbách a dalších akcích, vzájemně se navštěvujeme, prohlubujeme přátelské vztahy, modlíme se za sebe a povzbuzujeme se v poznávání a následování Boha. Být s Ním je největší dar, jaký může člověk získat. Ježíš vzal na sebe všechny naše hříchy, byl za nás ukřižován a zaplatil cenu za naše životy. Třetího dne vstal z mrtvých a vystoupil do nebe, odkud se vrátí na zem jako Král. On sám řekl: „Kdo věří ve mne, má věčný život.“ A dále: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“ S radostí přinášíme tuto dobrou zprávu všem lidem.

Počátky Křesťanského společenství Klatovy sahají k roku 1988. Tehdy na faru Československé husitské církve v Klatovech začali přicházet mladí lidé z města, kteří hledali odpověď na své otázky. Ve zmíněném roce se mnozí z nich stali křesťany a začali se pravidelně scházet. Zároveň o své nové zkušenosti mluvili s dalšími lidmi ze svého okolí a sdíleli s nimi, jaký je Bůh a jak proměnil jejich životy. Tak postupně přicházeli další lidé, což pokračuje dodnes, a společenství se stále rozvíjí. V roce 1992 jsme se připojili ke vznikající Církvi Křesťanská společenství ČR. Pravidelné bohoslužby máme každou neděli od 9:30 v Klatovech, v Koldinově ulici 14.

Naše kontaktní místo, modlitebna a kancelář se nachází na stejné adrese.
Srdečně vás zveme k návštěvě našeho společenství.
Jste srdečně vítáni!

Můžete nás též kontaktovat telefonicky (725 677 135) nebo e-mailem (klatovy@kaes.cz), rádi odpovíme na vaše dotazy.

Za Sbor Křesťanské společenství Klatovy

Avatar

Pavel Fialka
pastor a starší sboru
Avatar

Jan Vašta
starší sboru
Avatar

Šimon Velkoborský
starší sboru